INOX POSUDE (TANKERI) SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE

Izrađujemo tankove sa sistemom za hlađenje na posudama od 100 lit na više, sa dvostrukim plaštom između kojeg je izolacija, a u donjem djelu tanka (posude) nalazi se rashladni agregat. Svaka posuda ima plivajući -unutarnji i vanjski poklopac.

Napomena:

Inox posudu za hlađenje moguće je napraviti iz već postojećih inox posuda.







INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 100 LIT

Tanker sa hlađenjem - 100 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- širina: fi 500mm
- visina: 900mm

INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 200 LIT

Tanker sa hlađenjem - 200 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- širina: fi 660mm
- visina: 1050mm

INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 300 LIT

Tanker sa hlađenjem - 300 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- totalni ispust sa inox pipom
- širina: fi 740mm
- visina: 1050mm

INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 500 LIT

Tanker sa hlađenjem - 500 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- totalni ispust sa inox pipom
- širina: fi 895mm
- visina: 1050mm

INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 620 LIT

Tanker sa hlađenjem - 620 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- totalni ispust sa inox pipom
- širina: fi 895mm
- visina: 1300mm

INOX POSUDA ZA HLAĐENJE 1100 LIT

Tanker sa hlađenjem - 1100 litara

- sa priključkom 220V
- digitalno upravljanje
- dvije inox pipe
- totalni ispust sa inox pipom
- širina: fi 1060mm
- visina: 2000 mm

INOX POSUDE ZA HLAĐENJE, ZATVORENI SISTEM SA OTVOROM ZA ČOVJEKA.

  • Sl1 - Inox posude za hlađenje, zatvoreni sistem
  • Sl2 - Inox posude za hlađenje, zatvoreni sistem
  • Sl3 - Inox posude za hlađenje, zatvoreni sistem

INOX POSUDE ZA HLAĐENJE S DUPLIM PLAŠTOM

  • Sl1 - Inox posude za hlađenje s duplim plaštom
  • Sl2 - Inox posude za hlađenje s duplim plaštom
  • Sl3 - Inox posude za hlađenje s duplim plaštom

Galerija slika

  • Sl1 - Inox posude za hlađenje
  • Sl2 - Inox posude za hlađenje
  • Sl3 - radijator za hlađenje